FORMELE GÂND – ILUZIA EMOŢIILOR CARE AU AVUT EFECT ASUPRA FIZICULUI

Trauma nu este numai stresul emoţional. Intelectul nostru ne-a prezentat suficient de multe forme-gând pentru ca ele să se înrădăcineze ca elemente străine în corpul nostru. Ex.: infecţii, cancer, depozite de calciu, părţi disfuncţionale ale corpului. Prin gând noi materializăm în realitate fizică (iluziile noastre) un dezechilibru, care oglindeşte dezechilibrul corpului eteric. Nu putem trece cu vederea că inima noastră este centrul fiinţei noastre, prin care răspundem la exterior, uneori conştient, alteori subconştient. De aceea formele noastre gând au mare legătură  cu felul în care ne vedem pe noi  înşine cu dragostea, sau ura, sau frica pe care noi le simţim. Când o persoană materializează în trupul fizic dezechilibre emoţionale din trupul eteric depozitate acolo sub formă de „forme-gând”. Inconştient, corpul execută programul din formele  gând, rezultând reacţii complexe care au ca rezultat dezechilibre la toate nivelele existenţei. De la procesarea mâncării care creează deficienţe nutriţionale la relaţiile interumane, având ca rezultat un  răspuns al inimii de acceptare sau dezaprobare în ceea ce fac ceilalţi în relaţiile interumane. Când persoana răspunde într-un anumit fel la ceea ce face o altă persoană, susţine că celălalt i-a provocat reacţia, nerecunoscând că reacţia este o reacţie proprie, rezultatul  descărcării formelor gând din corpul eteric  în corpul fizic.

De cele mai multe ori, influenţele culturale, obişnuinţele de gândire, pot crea situaţii de conflict  psihologic, cu scopul  de a face pe om să recunoască  cauza reală a dezechilibrelor sale (boală, stări patologice).

Cauza ultimă în toate patologiile (fizice, morale, emoţionale, mentale) este în primul rând incapacitatea persoanei de a se iubi pe sine însuşi. De cele mai multe ori oamenii trăiesc în sentimentul lipsei propriei valori, a vinovăţiei lor şi de a fi născuţi din păcat (păcat originar, că eşti născut pedepsit). De aceea, cel mai important principiu al REIKI-ului este: „Doar astăzi!” îmi voi accepta experienţele de viaţă. Asta însemnă  să te accepţi pe tine însuţi şi să te iubeşti pe tine însuţi. Să dai voie spiritului tău (SINELE tau SUPERIOR personal sau acel ce este numit de către ezoterişti „Eu sunt Prezenta”, „Sunt ceea ce sunt””) să atingă vârsta conştiinţei lui Hristos şi să înceapă a iradia în inimă, îmbrăţişând trupul fizic şi glorificând  SINELE  TĂU  DIVIN.

Este singurul proces când ne putem imagina pe noi înşine ca fiind demni de dragostea divină şi de binecuvântarea lui Dumnezeu. Numai prin aceasta putem transforma lipsa de sănătate (starea de boală) în bucurie, fericire, pace, dragoste şi stare de bine.

Încearcă să gândeşti: noi toţi suntem lumina lui Dumnezeu, iar  Dumnezeu ne-a făcut pe noi imaginea perfectă a sa. Dumnezeul lumii nu este un Dumnezeu al răzbunării, al focului şi răzbunării veşnice. Dumnezeu este dragostea, pace şi bucurie. Umanitatea a creat frica faţă de Dumnezeu,  datorită sistemului de valori şi al judecăţilor umane, care au fost folosite să controleze liberul arbitru al altora. Trebuie să ţinem cont că Dumnezeu are doar două legi iar omul a creat mii. Legea lui Dumnezeu spune simplu următoarele: „Iubeşte pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată mintea ta!” şi „Iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi!”. Este mai greu să menţii ceva simplu decât ceva complicat, încât doar câţiva oameni, au ajuns la  măiestria de a uni inima, mintea şi sufletul prin spirit.

Chakra a 8-a este pentru înalta vibraţie a Iubirii, este pentru prezenţa divină la nivelul inimii fiecărui om, prin ea voinţa divină se poate manifesta în inimă şi umanitatea poate deveni liberă de gândurile toxice, de vinovăţie şi frică. Este, prin urmare, esenţial ca IUBIREA să devină lumină călăuzitoare în toate aspectele vieţii pentru sănătate, fericire şi bucuria de a exista ca fiinţă umană.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

WordPress Anti-Spam by WP-SpamShield